Dự án KCN Hòa Phú – Bắc Giang

Thi công bó vỉa dự án KCN Hòa Phú – Bắc Giang