Dự án khu Đô thị tại Vsip Bắc Ninh

Thi công bó vỉa dự án khu Đô thị tại Vsip Bắc Ninh